Info

Geschiedenis, uitgangspunten en uitvoering

Geschiedenis

Tijdens de voorbereidingen van het eerste multiculturele wijkfeest Rembrandt Fiësta in 2002, stelde een lid van de organiserende werkgroep voor om de basisscholen in de wijk Ossenkoppelerhoek, Beeklust en het Nieuwstraatkwartier te laten meedoen aan kunstzinnige activiteiten tijdens het Rembrandt Fiësta onder begeleiding van Almelose kunstenaars. De activiteiten kregen de naam "Rembrandtschildertjes" mee. Vervolgens werd in samenwerking met enige Almelose kunstenaars het project verder uitgewerkt. Sinds 2002 zijn er meerdere thema's gebruikt als kapstok voor de kinderen om werken te maken. De Rembrandtschildertjes zijn als project georganiseerd onder het Rembrandt fiësta t/m 2015. Op 19 januari 2016 zijn de Rembrandtschildertjes ondergebracht in een zelfstandige stichting. In 2020 zijn i.v.m. de Covid crisis geen Rembrandtschildertjes georganiseerd. In 2022 werd onder de Week van Amateurkunst weer een editie gehouden op het Kerkplein in Almelo.


Uitgangspunten

Kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met beeldende kunst.

Kinderen en Almelose beeldende kunstenaars samen brengen in activiteiten.

Uitstralen dat de hedendaagse Almelose samenleving zeer divers is in culturele achtergronden en dat deze door middel van beeldende kunst samengebracht wordt.

Het bestendigen van onderlinge verdraagzaamheid met respect voor elkaars achtergrond.

Uitvoering

Ieder jaar doen ongeveer zestig kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar mee aan schilder workshops onder begeleiding van Almelose beeldend kunstenaars. De activiteiten zijn geen reguliere schoolactiviteiten, daar ze buiten de school georganiseerd worden. De basisscholen in Almelo werken wel mee als het gaat om werving onder hun leerlingen, om mee te doen met de schilder workshops. Na de activiteit wordt er verder aandacht besteed aan de kinderen en hun werken, door deze te tonen in het openbaar.

De Rembrandtschildertjes worden financieel mogelijk gemaakt door: