Contact

Wil je meer weten over de Rembrandtschildertjes

Stichting Rembrandtschildertjes

Kvk nr. 65102738

Postadres
Govert Flinckstraat 24, 7606AJ, Almelo

E-mailadres
rembrandtschildertjes@gmail.com

Privacyverklaring stichting Rembrandtschildertjes

www.rembrandtschildertjes.nl

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

De stichting Rembrandtschildertjes neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Stichting Rembrandtschildertjes zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle actieve projecten van de Stichting Rembrandtschildertjes. Van projecten die niet meer actief zijn, worden geen privacy gevoelige bestanden bewaard.

De gegevens worden per project beheert, door de daarvoor verantwoordelijke projectleider.

Soort persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens: Van vrijwilligers, deelnemende kunstenaars, artiesten, deelnemers en overige betrokkenen aan specifieke projecten: naam, adres, pc/woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, datum van aanmelding, eventueel betalingsgegevens

Doel verwerking persoonsgegevens

De Stichting Rembrandtschildertjes gebruikt uw persoonsgegevens om:

-U de digitale nieuwsbrief en andere aankondigingen van de Stichting Rembrandtschildertjes en haar projecten te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u op ieder moment kunt opzeggen. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.

-Om inschrijvingen voor Rembrandtschildertjes te beheren. Indien u zich inschrijft, is dat enkel voor dat doel. Uw inschrijfgegevens vervallen en worden verwijderd na afronding van het project, uiterlijk een jaar na dato van aanvang.

-Belangstellenden voor activiteiten van door de stichting Rembrandtschildertjes geïnitieerde projecten te kunnen uitnodigen diverse events, hen te attenderen op speciale activiteiten en om facturen te sturen. U kunt u op elk moment afmelden als belangstellende door een bericht te sturen aan rembrandtschildertjes@gmail.com. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.

Bewaren gegevens

De Stichting Rembrandtschildertjes bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;

Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;

Het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.

Websites

Wij maken op onze websites gebruik van cookies.

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Google Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.

Datum uitgifte van deze verklaring: 14 oktober 2018

De Rembrandtschildertjes worden financieel mogelijk gemaakt door: